Samorząd przyjazny Ekonomii Społecznej

W dniu 28 lutego 2018 roku w Lublinie odbyło się I Regionalne Spotkanie Ekonomii Społecznej na którym Powiat Łęczyński otrzymał wyróżnienie w konkursie dla jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”.

Wyróżnienie zostało przyznane za podejmowanie działań z zakresu ekonomii społecznej. Ekonomia społeczna ma coraz większe znaczenie w kreowaniu polityki lokalnej. Rozwija się aktywnie w naszym regionie dzięki włączeniu się samorządu Powiatu Łęczyńskiego w działania wspierające powstawaniu podmiotów ekonomii społecznej, świadome kupowanie usług od tych podmiotów czy też wsparcie promocyjne. Jednostką rekomendująca Powiat Łęczyński do konkursu był Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, który jest podmiotem ekonomii społecznej. Funkcjonuje od 12 lat i dzięki wsparciu merytorycznemu i finansowemu rozwija się i zwiększa zatrudnienie osób
z niepełnosprawnością z terenu naszego Powiatu.

Tekst i zdjęcia: PZAZ w Łęcznej

© 2020 Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej