Samorząd równych szans

t_250_250_16777191_00_images_IMG_20180226_134951.jpg

Powiat Łęczyński został wyróżniony w IX edycji Ogólnopolskiego konkursu „Samorząd Równych Szans” 2017 za projekt: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej jako dobra praktyka aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Łęczyńskim.

Nagrody zostały przyznane za najlepsze projekty na rzecz osób z niepełnosprawnościami realizowane przez polskie samorządy. Uroczysta gala konkursu odbyła się w dniu 26 lutego 2018 r. w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Wzięli w niej udział Starosta Roman Cholewa oraz Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej Małgorzata Paprota.

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej został doceniony za: zatrudnianie osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - jest największym tego typu zakładem w województwie lubelskim- zatrudnia obecnie 87osób; realizację projektów skierowanych do osób z niepełnosprawnością, które daję szanse na podniesienie kwalifikacji zawodowych i zatrudnienie; likwidację barier architektonicznych i ułatwianie funkcjonowania osobie niepełnosprawnej w miejscu zamieszkania; zaspokojenie potrzeb społecznych - samorealizacji, akceptacji, przynależności do grupy, wymiany doświadczeń; przełamywanie stereotypów, kształtowanie pozytywnego obrazu pracownika z niepełnosprawnością, integrację ze środowiskiem lokalnym; prowadzenie działań informacyjnych skierowanych do pracodawców, wskazanie innym sposobów rozwiązania problemów, związanych zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością; podnoszenie kwalifikacji zawodowych i nabycie nowych umiejętności przez osoby z niepełnosprawnością poprzez udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez zakład pracy; organizację konferencji i szkoleń w zakresie funkcjonowania osób z niepełnosprawnością oraz prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i udzielanie wsparcia dla osób z niepełnosprawnością nie będących pracownikami ZAZ.

Projekt Samorząd Równych Szans ma na celu poprawę warunków życia osób
z niepełnosprawnościami - pobudzenie ich aktywności społecznej, wspieranie niezależności, zaradności osobistej i zapewnienie usług na jak najwyższym poziomie. Aby to osiągnąć, niezbędne jest zapewnienie wsparcia instytucjom i całemu środowisku, działającemu na ich rzecz, poprzez umożliwienie wymiany doświadczeń, podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej. Projekt dąży do tego poprzez m.in. zebranie, ocenę i promocję dobrych praktyk, realizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami przez jednostki samorządu terytorialnego z całego kraju. Wszystkie projekty znajdują się w ogólnopolskiej Bazie Dobrych Praktyk
(www.bazadobrychpraktyk.firr.org.pl).

Tekst i zdjęcia: PZAZ w Łęcznej

© 2020 Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej