Łęczyńska Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych

Powstaje Łęczyńska Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych     

Założycielami spółdzielni mają być Powiat Łęczyński i Gmina Łęczna. Spółdzielnia będzie zatrudniać 10-13 osób- głównie osoby niepełnosprawne. Będzie ona odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na zagospodarowanie osób defaworyzowanych, które nie były aktywne zawodowo. Osoby te nie mogą odnaleźć się na rynku pracy i szybko traciły zatrudnienie u normalnych pracodawców - natomiast ich niepełnosprawność nie klasyfikuje ich do zatrudnienia w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej. Stąd spółdzielnia socjalna wydaje się idealną alternatywą dla tej grupy. Spółdzielnia socjalna jest przedsiębiorstwem społecznym, które ma za zadanie dać szansę osobom zagrożonym marginalizacją społeczną z powodu bezrobocia lub swojej niepełnosprawności na aktywizację społeczną i zawodową, na integrację oraz podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych. W odróżnieniu od prac interwencyjnych, w spółdzielni socjalnej pracownicy stają się współodpowiedzialni za gospodarowanie. Ustawa o spółdzielniach socjalnych umożliwia osobie zatrudnionej uzyskanie członkostwa, czyli w praktyce realne zyskanie głosu w procesie podejmowania ważnych decyzji dotyczących działalności spółdzielni.

Spółdzielnia będzie zajmowała się m.in. zagospodarowaniem terenów zielonych, usługami komunalnymi, remontowo- budowlanymi, ochroniarskimi, opiekuńczymi, porządkowymi, usługami pakowania i foliowania produktów, sprzątaniem budynków, po konkurencyjnych cenach. Działalność będzie skierowana do lokalnych mieszkańców i instytucji. Siedzibą spółdzielni będzie budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, a baza sprzętowa zlokalizowana zostanie w budynkach należących do Zarządu Dróg Powiatowych. Planowana data uruchomienia działalności to jesień bieżącego roku. Realizacją projektu zajmuje się Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej.

Koszty utworzenia spółdzielni to 400 tys. zł, które przeznaczone zostaną na zakup maszyn i urządzeń do świadczenia usług m.in. kosiarki, pilarki, kosy spalinowe, automaty do czyszczenia powierzchni, narzędzia do świadczenia usług remontowo- budowlanych, środki transportu. Z tej kwoty 280 tys. ma pochodzić z PFRON, a 120 tys. z bezzwrotnego wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej w ramach projektu „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej". Udział własny samorządów wyniesie po 5 tys. zł. Aktualnie złożony został wniosek do PFRON i Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Spółdzielnia socjalna przy uczestnictwie dwóch samorządów jest innowacyjna, ponieważ umożliwia realizację zadań samorządowych przez spółdzielnię w procedurze bezprzetargowej. Dzięki temu samorządy mogą stworzyć miejsca pracy osobom wymagającym skutecznej aktywizacji zawodowej. Powołanie spółdzielni jest doskonałym uzupełnieniem dla funkcjonujących już struktur pomocy społecznej. Spółdzielnia socjalna może np. zatrudniać osoby wcześniej przygotowywane do pracy m.in. przy wsparciu PUP, OPS, PCPR. Możliwe jest też zlecanie pewnych usług z ramienia PCPR/OPS na rzecz spółdzielni.

Tekst: Małgorzata Paprota

 

 

 

© 2020 Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej