Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Milejowie było organizatorem ,,Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych Milejów 2018”, który odbył się w dniu 25 października 2018r. W przeglądzie wzięły udział  osoby niepełnosprawne z terenu powiatu łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego i włodawskiego. Celem przeglądu była prezentacja twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych z dziedziny: teatru, muzyki, malarstwa, poezji i prozy. Z Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej udział w przeglądzie wzięły nasze pracownice: Pani Kinga Gruszecka i Pani Sylwia Dudek, prezentując swoje prace malarskie, które powstają w trakcie zajęć rehabilitacyjnych prowadzonych w Zakładzie. Panie otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe.