W bieżącym roku Powiat Łęczyński obchodzi swoje 20-lecie.

Jubileusz stał się okazją do wyróżnienia osób i podmiotów, których działalność i znaczące osiągnięcia przyczyniły się do rozwoju społecznego, gospodarczego powiatu łęczyńskiego,a także promocji walorów turystycznych, kulturowych w kraju i poza granicami.Nagrodę przyznawano w czterech kategoriach: działalność: gospodarcza, społeczna, sportowa, kulturalna.Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej  otrzymał „Złotego Gryfa” Powiatu Łęczyńskiego w kategorii: działalność gospodarcza. Nagroda została wręczona  podczas Dożynek Powiatowo – Gminnych przez Starostę Powiatu Łęczyńskiego.Nagroda ,,Złotego Gryfa” jest dla Zakładu ogromnym wyróżnieniem, jesteśmy wdzięczni za uhonorowanie nas tym prestiżowym wyróżnieniem. Cieszymy się, że mogliśmy być wśród instytucji zaangażowanych w działania na rzecz Powiatu Łęczyńskiego.