Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2012

Po kilku latach wspomagania prowadzonej corocznie przez Radio Lublin i Panią Ewę Dados Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej ,, Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" postanowiliśmy bardziej aktywnie włączyć się w tę szczytną działalność. W listopadzie b.r. w siedzibie Zakładu uruchomiliśmy Sztab Akcji Nr 105 (Oddział Biura Akcji znajduje się w PCPR), który przeprowadzi przedświąteczną zbiórkę darów. Wolontariuszami zostali niepełnosprawni pracownicy zatrudnieni w Zakładzie. Będą oni brali czynny udział w zbiórce ulicznej, która odbędzie się w tym roku 02.12.2012r. (niedziela) w godzinach 10.00 – 15.00 na terenie Łęcznej i Kijan. Wszystkich ludzi dobrej woli zapraszamy do siedziby naszego Zakładu przy ulicy Krasnystawskiej 52, od poniedziałku do piątku w godzinach7.00 – 15.00 , gdzie zbierane będą dary w postaci ubrań, zabawek, żywności i słodyczy. Trafią one do dzieci z najuboższych rodzin.Z ramienia PZAZ akcję prowadzą Pani Danuta Grzechnik i Pani Justyna Sawicka ( tel : 81 752 29 20)

© 2020 Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej