Projekt "Równi na rynku pracy"

Osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia zamieszkałe na terenie powiatu

lubelskiego (z wyłączeniem miasta Lublin), powiatu łęczyńskiego lub lubartowskiego

serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia:

• Pracownik/ca administracyjno – biurowy/a (100 godz.)

• Kelner/ka – barman/ka (148 godz.)

• Kurs małej gastronomii (148 godz.) - NABÓR ZAKOŃCZONY

• Florystyka – dekoracja stołów (148 godz.)

organizowane w ramach projektu „Równi na rynku pracy"

Więcej...

© 2020 Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej