"Równi na rynku pracy" - zmiana regulaminu

W związku z wprowadzeniem zmian do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Równi na rynku pracy” zamieszczamy aktualną wersję Regulaminu. Zmiany dotyczą: § 8 i § 11.

Aktualny dokument do pobrania

© 2020 Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej