Zakończenie naboru uczestników na kurs "Pracownik/ca administracyjno - biurowy/a"

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zgodnie z§6 ust. 2 regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ,,Równi na rynku pracy" z upływem dnia 4 grudnia 2013r. zakończony zostaje nabór dokumentów zgłoszeniowych na kurs ,,Pracownik/ca administracyjno-biurowy/a".

© 2020 Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej