Dodatkowy nabór do projektu "Równi na rynku pracy"

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż wznawiamy nabór kandydatów do udziału w projekcie „Równi na rynku pracy”.

 

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia (w tym osób zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne), zdolnych do wykonywania zatrudnienia, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie: powiatu lubelskiego (z wyłączeniem miasta Lublin), łęczyńskiego lub lubartowskiego.

W ramach projektu zorganizowane zostaną dodatkowe kursy:

„Piekarz – cukiernik” dla 3 osób

„Grafika komputerowa” dla 1 osoby

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą w terminie od 31. X.2014 do 7.XI.2014r. w :

  • Biurze Projektu w Lubartowie przy ul. Cmentarnej 10 , tel. 081 855 14 20,
  • w siedzibie ARSG sp. z o.o. Lublinie przy ul. Rynek 7, tel. 081 528 53 02,
  • siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej przy ul. Krasnystawskiej 52 tel. 081 752 29 20.

 

Więcej informacji znajda Państwo tutaj

Zapraszamy do udziału w projekcie

 

© 2020 Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej