HACCP

Wdrażanie systemu HACCP w naszym zakładzie rozpoczęło się w 2007r.

HACCP to metoda zapewnienia bezpieczeństwa żywności, który opiera się przede wszystkim na zapobieganiu zagrożeniom.

Polega ona na zidentyfikowaniu miejsc, w których mogą pojawić się niebezpieczeństwa i odpowiednim zareagowaniu, jeśli zagrożenie wystąpi. Warto zwrócić uwagę, że HACCP to system polegający na samokontroli.

System ten jest systemem przyjaznym i korzystnym zarówno dla konsumenta, jak i dla zakładu. Konsument zyskuje pewność, że spożywana przez niego żywność jest całkowicie bezpieczna. PZAZ ma wprowadzoną Dobrą Praktykę Higieniczną i Dobrą Praktykę Produkcyjną, które są warunkiem wstępnym, żeby wprowadzić system HACCP.

Wszyscy pracownicy są szkoleni na bieżąco z Dobrej Praktyki Higienicznej jak i Dobrej Praktyki Produkcyjnej. Szkolenia te przeprowadzają renomowane firmy zewnętrzne oraz według harmonogramu prowadzone są szkolenia wewnętrzne.

Dzięki szkoleniom nasi pracownicy mają wysoką świadomość zagrożeń w procesie technologicznym. Wszyscy pracownicy postępują zgodnie z procedurami zawartymi w Dobrej Praktyce Higienicznej jak i Dobrej Praktyce Produkcyjnej.

Od 2007r jesteśmy stale kontrolowani przez Powiatową Inspekcję Sanitarną oraz przez Wojewódzka Inspekcję Sanitarną. Stopień świadomości i kwalifikacji zawodowych pracowników, jak również sukcesywne, systematyczne ich doskonalenie zawodowe stanowią podstawę systemu w PZAZ. Nie zwalnia nas to jednak z zaprzestania nad doskonaleniem systemu. Wszyscy pracownicy czują się odpowiedzialni za właściwe utrzymanie systemu HACCP w zakładzie.

© 2020 Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej