III FORUM ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Łęczna 19 czerwca 2015r.

 

Dnia 19 czerwca 2015r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej odbyło się III Forum Zakładów Aktywności  Zawodowej. Przybyli na nie zaproszeni goście: Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Pani Aleksandra Warmińska wraz z pracownikami zajmującymi się polityką społeczną i rehabilitacją osób niepełnosprawnych, przedstawiciele Powiatu: Starosta Powiatu Łęczyńskiego Pan Roman Cholewa i Wicestarosta – Pan Dariusz Kowalski, Prezes Ogólnopolskiego Związku Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych przedsiębiorstw Społecznych – Pani Ewa Wójcik, przedstawiciele Zakładów  Aktywności Zawodowej z Zabrza, Słupcy, Bydgoszczy, Stoczka Łukowskiego, Lublina, Puław, Janowa Lubelskiego i Przeorska. Swoją obecnością zaszczycili nas również Pan Marek Czub – Wójt Gminy Stoczek Łukowski i Pani Zofia Żuk – Członek  Rady Nadzorczej PFRON, przedstawiciele tworzącego się ZAZ w Łukowie. Goście po krótkim przywitaniu pojechali na wycieczkę do Lubelskiego Węgla Bogdanka, gdzie zwiedzali strefę C. Następnie w Zakładzie Aktywności Zawodowej odbyła się część merytoryczna  spotkania. Poruszane były na niej kwestie dotyczące działalności  Zakładów Aktywności Zawodowej  w świetle zmieniających się przepisów prawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej i interpretacji rozporządzeń dotyczących ZAZ-ów. Na III Forum ZAZ zostali zaproszeni członkowie Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych. Działalność związku przedstawiła prezes Pani Ewa Wójcik dyrektor Wrocławskiego ZAZ-u. który, powstał aby wspomagać rozwój, chronić prawa
i reprezentować interesy zrzeszonych pracodawców. Związek będzie m.in. prowadzić działania na rzecz rozwoju rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu osób niepełnosprawnych, wpływać na politykę społeczną i ekonomiczną organów władzy publicznej, a także organizować szkolenia i prowadzić doradztwo dla pracodawców. Spotkania takie są zawsze pozytywnie odbierane, gdyż są okazją do wymiany doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk, dają możliwość wypracowania wspólnych stanowisk dotyczących prawidłowego funkcjonowania ZAZ–ów w Polsce
i realizowanej przez nie misji.