Targi Ekonomii Społecznej - Lublin 2016

t_250_250_16777191_00_images_20160622_140252.jpg

 

22 czerwca 2016r. na placu przed Trybunałem Koronnym odbyły się Targi Ekonomii Społecznej, którego organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Głównym celem przedsięwzięcia jest promocja idei przedsiębiorczości społecznej. Podczas targów prezentowane były wyroby i produkty wytwarzane przez podmioty ekonomii społecznej. Wystawcami były Spółdzielnie Socjalne, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej z Lubelszczyzny. Prezentowane wyroby rękodzielnicze, materiały drukarskie, wyroby garmażeryjne i ciasto oraz upominki można było oglądać, degustować bądź nabyć za symboliczną opłatą. Równolegle na scenie odbywały się prezentacje, występy i konkursy. Przedstawiciele załogi ZAZ  w Łęcznej byli również uczestnikami tego wydarzenia godnie reprezentując i reklamując działalność zakładu. Aktywnie włączyli się w przebieg całego programu, który był bogaty i atrakcyjny.

 

                                                                                       Bożena Kędra

 

 

 

 

© 2020 Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej