,,Rozjaśnić niebo" reportaż Radia Lublin

W dniu 24.09.2016 r. gościliśmy w naszym Zakładzie redaktorów Radia Lublin. Wizyta związana była z nagraniem ,,Kalejdoskopu regionalnego”, który powstał w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego pod nazwą ,,Ekonomia Społeczna – drogowskaz rozwoju Społecznego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. W ramach tego projektu powstał reportaż pt.: ,,Rozjaśnić niebo” o Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej, do wysłuchania którego zaprasza autorka – Pani Czesława Borowik – redaktor Radia Lublin.

 

 

Artykuł na stronie Polskiego Radia Lublin

© 2020 Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej