W dniach 05 ? 06.04.2019r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej odbyło się szkolenie gastronomiczne  ,,Pod słońcem Italii ? sekrety kuchni włoskiej?. Wzięło w nim udział 13 niepełnosprawnych pracowników zatrudnionych w Zakładzie. Szkolenie finansowane było z Krajowego Funduszu Szkoleniowego a jego głównym celem było podnoszenie kompetencji zawodowych, zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowywania posiłków.  W trakcie trwania szkolenie uczestnicy poznali charakter  i wspaniałości kuchni śródziemnomorskiej, poznali kulinarną historię Włoch, flagowe dania kuchni włoskiej, nowoczesne techniki używane w kuchni przez kucharzy na całym świecie. Szkolenie to poprowadziła  dla nas uczestniczka II edycji Top Chef ?a (Polsat) Pani Patrycja Wąsiakowska. Szkolenie przebiegało w miłej i przyjemnej atmosferze, były opowieści o słonecznej Italii, była degustacja już przygotowanych potraw a na koniec każdy z uczestników po przygotowaniu swojego dania finałowego  otrzymał certyfikat ukończenia kursu.

Pracownicy naszego Zakładu wzięli udział w Konkursie Literackim ,,Dom. Serce. Rodzina?. Wyróżnienie w kategorii poetów dorosłych zdobyła Pani Monika Spaczyńska za wiersz ,,Dar To Ty?. Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród odbyło się podczas ,,Święta Rodzin? organizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej.

                                                                                                                                                                                                                                 Bożena Kędra

Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych Milejów 2018

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Milejowie było organizatorem ,,Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych Milejów 2018?, który odbył się w dniu 25 października 2018r. W przeglądzie wzięły udział  osoby niepełnosprawne z terenu powiatu łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego i włodawskiego. Celem przeglądu była prezentacja twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych z dziedziny: teatru, muzyki, malarstwa, poezji i prozy. Z Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej udział w przeglądzie wzięły nasze pracownice: Pani Kinga Gruszecka i Pani Sylwia Dudek, prezentując swoje prace malarskie, które powstają w trakcie zajęć rehabilitacyjnych prowadzonych w Zakładzie. Panie otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

VII Olimpiada Równych Szans

Dnia 27 września 2018r. w Szkole Podstawowej w Łańcuchowie odbyła się ,,VII Olimpiada Równych Szans Milejów 2018?,której organizatorem było Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Milejowie. Pięcioosobowe drużyny, w tym drużyna z Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej stanęły do sportowej  rywalizacji. Rozgrywki odbywały się w następujących dyscyplinach sportowych: rzut do celu, bieg na czas, puzzle olimpijskie, czy strzał na bramkę. Celem imprezy było promowanie aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, ich integrację. Dzięki sportowej rywalizacji uczestnicy doświadczyli pozytywnych emocji, odnieśli swoje małe sukcesy. Dumni i szczęśliwi odbierali  wręczane im podziękowania, medale i dyplomy. Dziękujemy Organizatorom za zaproszenie, a pracownikom PZAZ za udział i reprezentowanie Zakładu.

 

Podczas X Europejskiego Festiwalu Smaków w dniach 7-8 września 2018r. na Rynku Starego Miasta  w Lublinie odbyły się Targi Ekonomii Społecznej. Wzięły w nich udział licznie podmioty i ośrodki wsparcia ekonomii społecznej działające na terenie województwa lubelskiego. Nie zabrakło na nich również Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej. Na stoisku wystawowym pracownicy udzielali informacji o Zakładzie i profilu jego działalności.  W ramach reklamy i promocji  przygotowano specjały naszej kuchni, które były degustowane przez przybyłych uczestników Targów.

            Targi Ekonomii Społecznej w Lublinie

Powstaje Łęczyńska Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych     

Założycielami spółdzielni mają być Powiat Łęczyński i Gmina Łęczna. Spółdzielnia będzie zatrudniać 10-13 osób- głównie osoby niepełnosprawne. Będzie ona odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na zagospodarowanie osób defaworyzowanych, które nie były aktywne zawodowo. Osoby te nie mogą odnaleźć się na rynku pracy i szybko traciły zatrudnienie u normalnych pracodawców - natomiast ich niepełnosprawność nie klasyfikuje ich do zatrudnienia w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej. Stąd spółdzielnia socjalna wydaje się idealną alternatywą dla tej grupy. Spółdzielnia socjalna jest przedsiębiorstwem społecznym, które ma za zadanie dać szansę osobom zagrożonym marginalizacją społeczną z powodu bezrobocia lub swojej niepełnosprawności na aktywizację społeczną i zawodową, na integrację oraz podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych. W odróżnieniu od prac interwencyjnych, w spółdzielni socjalnej pracownicy stają się współodpowiedzialni za gospodarowanie. Ustawa o spółdzielniach socjalnych umożliwia osobie zatrudnionej uzyskanie członkostwa, czyli w praktyce realne zyskanie głosu w procesie podejmowania ważnych decyzji dotyczących działalności spółdzielni.

Spółdzielnia będzie zajmowała się m.in. zagospodarowaniem terenów zielonych, usługami komunalnymi, remontowo- budowlanymi, ochroniarskimi, opiekuńczymi, porządkowymi, usługami pakowania i foliowania produktów, sprzątaniem budynków, po konkurencyjnych cenach. Działalność będzie skierowana do lokalnych mieszkańców i instytucji. Siedzibą spółdzielni będzie budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, a baza sprzętowa zlokalizowana zostanie w budynkach należących do Zarządu Dróg Powiatowych. Planowana data uruchomienia działalności to jesień bieżącego roku. Realizacją projektu zajmuje się Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej.

Koszty utworzenia spółdzielni to 400 tys. zł, które przeznaczone zostaną na zakup maszyn i urządzeń do świadczenia usług m.in. kosiarki, pilarki, kosy spalinowe, automaty do czyszczenia powierzchni, narzędzia do świadczenia usług remontowo- budowlanych, środki transportu. Z tej kwoty 280 tys. ma pochodzić z PFRON, a 120 tys. z bezzwrotnego wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej w ramach projektu ?Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej". Udział własny samorządów wyniesie po 5 tys. zł. Aktualnie złożony został wniosek do PFRON i Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Spółdzielnia socjalna przy uczestnictwie dwóch samorządów jest innowacyjna, ponieważ umożliwia realizację zadań samorządowych przez spółdzielnię w procedurze bezprzetargowej. Dzięki temu samorządy mogą stworzyć miejsca pracy osobom wymagającym skutecznej aktywizacji zawodowej. Powołanie spółdzielni jest doskonałym uzupełnieniem dla funkcjonujących już struktur pomocy społecznej. Spółdzielnia socjalna może np. zatrudniać osoby wcześniej przygotowywane do pracy m.in. przy wsparciu PUP, OPS, PCPR. Możliwe jest też zlecanie pewnych usług z ramienia PCPR/OPS na rzecz spółdzielni.

Tekst: Małgorzata Paprota