Samorząd równych szans

Dyplom - Samorząd równych szans 2017

Powiat Łęczyński został wyróżniony w IX edycji Ogólnopolskiego konkursu ?Samorząd Równych Szans? 2017 za projekt: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej jako dobra praktyka aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Łęczyńskim.

Nagrody zostały przyznane za najlepsze projekty na rzecz osób z niepełnosprawnościami realizowane przez polskie samorządy. Uroczysta gala konkursu odbyła się w dniu 26 lutego 2018 r. w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Wzięli w niej udział Starosta Roman Cholewa oraz Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej Małgorzata Paprota.

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej został doceniony za: zatrudnianie osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - jest największym tego typu zakładem w województwie lubelskim- zatrudnia obecnie 87osób; realizację projektów skierowanych do osób z niepełnosprawnością, które daję szanse na podniesienie kwalifikacji zawodowych i zatrudnienie; likwidację barier architektonicznych i ułatwianie funkcjonowania osobie niepełnosprawnej w miejscu zamieszkania; zaspokojenie potrzeb społecznych - samorealizacji, akceptacji, przynależności do grupy, wymiany doświadczeń; przełamywanie stereotypów, kształtowanie pozytywnego obrazu pracownika z niepełnosprawnością, integrację ze środowiskiem lokalnym; prowadzenie działań informacyjnych skierowanych do pracodawców, wskazanie innym sposobów rozwiązania problemów, związanych zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością; podnoszenie kwalifikacji zawodowych i nabycie nowych umiejętności przez osoby z niepełnosprawnością poprzez udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez zakład pracy; organizację konferencji i szkoleń w zakresie funkcjonowania osób z niepełnosprawnością oraz prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i udzielanie wsparcia dla osób z niepełnosprawnością nie będących pracownikami ZAZ.

Projekt Samorząd Równych Szans ma na celu poprawę warunków życia osób
z niepełnosprawnościami - pobudzenie ich aktywności społecznej, wspieranie niezależności, zaradności osobistej i zapewnienie usług na jak najwyższym poziomie. Aby to osiągnąć, niezbędne jest zapewnienie wsparcia instytucjom i całemu środowisku, działającemu na ich rzecz, poprzez umożliwienie wymiany doświadczeń, podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej. Projekt dąży do tego poprzez m.in. zebranie, ocenę i promocję dobrych praktyk, realizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami przez jednostki samorządu terytorialnego z całego kraju. Wszystkie projekty znajdują się w ogólnopolskiej Bazie Dobrych Praktyk
(www.bazadobrychpraktyk.firr.org.pl).

Tekst i zdjęcia: PZAZ w Łęcznej

W dniu 28 lutego 2018 roku w Lublinie odbyło się I Regionalne Spotkanie Ekonomii Społecznej na którym Powiat Łęczyński otrzymał wyróżnienie w konkursie dla jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej ?Samorząd przyjazny ekonomii społecznej?.

Wyróżnienie zostało przyznane za podejmowanie działań z zakresu ekonomii społecznej. Ekonomia społeczna ma coraz większe znaczenie w kreowaniu polityki lokalnej. Rozwija się aktywnie w naszym regionie dzięki włączeniu się samorządu Powiatu Łęczyńskiego w działania wspierające powstawaniu podmiotów ekonomii społecznej, świadome kupowanie usług od tych podmiotów czy też wsparcie promocyjne. Jednostką rekomendująca Powiat Łęczyński do konkursu był Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, który jest podmiotem ekonomii społecznej. Funkcjonuje od 12 lat i dzięki wsparciu merytorycznemu i finansowemu rozwija się i zwiększa zatrudnienie osób
z niepełnosprawnością z terenu naszego Powiatu.

Tekst i zdjęcia: PZAZ w Łęcznej

Certyfikat "zakup prospołeczny"

 

 

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej decyzją Kapituły otrzymał w dniu 26.06.2017r. certyfikat  potwierdzający prawo do posługiwania się promocyjnym znakiem jakości ?zakup pro społeczny? . Cel jego istnienia jest bardzo prosty. Z jednej strony daje on klientom szansę kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, a tym samym dokonywania ważnych społecznych działań - takie prospołeczne zakupy pozwalają przy okazji codziennych wydatków podejmować decyzje na rzecz ludzi potrzebujących, walczących o swoją samodzielność życiową i zawodową. Z drugiej strony certyfikowane podmioty ekonomii społecznej muszą dbać o jakość i konkurencyjność. Decyzja o zakupie ich produktów i usług wynika z potrzeb klienta i jakości oferty, zaś aspekt społeczny jest  i powinien być dodatkowym bodźcem.

Podmioty ekonomii społecznej funkcjonują dzięki sprzedaży produktów i usług. Aby ułatwić  konsumentom ich rozpoznanie, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi przygotowała kampanię oznaczania ich specjalnym znakiem promocyjnym.

Opracowano i zarejestrowano znak, który ? podobnie jak najlepsze europejskie znaki jakości, intuicyjnie informuje klienta/kontrahenta o swoim przesłaniu. Wykorzystano w nim rozpoznawalne elementy: kod kreskowy, serce, torbę na zakupy. Stał się znakiem wysokiej jakości produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej.

Posiadanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej ?Zakup Prospołeczny? wyróżnia wybrane jednostki spośród podmiotów ekonomii społecznej działających na danym terenie. Przyznanie znaku to wynik dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego. Certyfikacja efektywnie wspomaga działania prowadzone przez odznaczone podmioty ekonomii społecznej w zakresie marketingu i public relations. Cieszymy się, że Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej jest w gronie instytucji, które otrzymały znak świadczący o  wysokiej jakości naszych usług.

Małgorzata Paprota 

 

Certyfikat ,,Zakup pro społeczny" dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Certyfikat ,,Zakup pro społeczny" dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Certyfikat ,,Zakup pro społeczny" dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

W dniach 22 i 23 marca w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej po raz kolejny odbyło się szkolenie gastronomiczne pod okiem zaprzyjaźnionego już z nami kucharza z ,,Kulinarnej Szkoły? Pana Daniela Jakubca. Nasi pracownicy mieli okazję podnieść swoje kwalifikacje i poznać nowe trendy panujące w gastronomii. Pan Daniel znany z profesjonalnego podejścia i wielkiej pasji do gotowania przekazał nam nowości  i techniki  stosowane w kuchni. Pracownicy mogli poznać i samodzielnie przygotować potrawy z urządzeniem do sous vide czy syfonu isi. Nowe przepisy na oryginalne dania na stałe wejdą do naszego menu. Dziękujemy bardzo Panu Danielowi  - za cierpliwość,  entuzjazm,  wiedzę którą się z nami podzielił  i pasję gotowania, którą przekazał nam w postaci przepysznych dań.    

 

10 - lecie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.W dniu 07 grudnia 2016r. Dyrekcja i Pracownicy  wraz z zaproszonymi z tej okazji Gośćmi  świętowali  jubileusz 10-lecia utworzenia i działalności Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej. Była to okazja do wręczenia odznaczeń państwowych dla osób, które przyczyniły się do rozwoju instytucji. Aktu uroczystej dekoracji dokonał Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk. Dyrektor PZAZ otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi,
a czterech pracowników ? Złote Medale za Długoletnią Służbę.

- Miarą każdej instytucji, każdego urzędu są osoby, które ją wypełniają i jej służą, a kiedy służą dobrze winni być docenieni. Jest mi niezmiernie miło, ze w dniu dzisiejszym w imieniu Prezydenta RP będę mógł uhonorować osoby zasłużone dla tej wyjątkowej instytucji ? powiedział wicewojewoda Robert Gmitruczuk przed rozpoczęciem aktu dekoracji odznaczonych osób.

Jubileusz 10 ? lecia PZAZ  swoją obecnością  zaszczycili mile widziani przez Nas goście. Obecni byli Pan Jan Bielecki   ? poseł na Sejm RP VIII Kadencji, Dyrektorzy:  Lubelskiego oddziału PFRON,  Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Starosta Powiatu, Zastępca Burmistrza Miasta Łęczna, Dyrektorzy zaprzyjaźnionych Zakładów Aktywności Zawodowej, Dyrektorzy jednostek powiatowych
a także  Partnerzy Biznesowi - przedstawiciele firm, z którymi przez wiele lat współpracujemy.

Uroczystość swoją obecnością uświetniła zaprzyjaźniona z nami  od wielu lat redaktor Radia Lublin ? Pani Ewa Dados.  Były kwiaty, życzenia, wspomnienia?? Łzy szczęścia i wzruszenia. W części artystycznej zaśpiewała dla nas Pani Agnieszka Wiechnik ? uczestniczka programu Must  Be The Music wprowadzając nas pięknie w atmosferę świąteczną.

Po części artystycznej Goście udali się na poczęstunek przygotowany przez pracowników naszego Zakładu.

Jubileusz 10-lecia, jak każdy jubileusz jest okazją do podsumowań, ale także do wyznaczania sobie nowych celów i planów. Z optymizmem patrzymy w przyszłość i z nową energią wkraczamy w kolejne dziesięciolecia. Z tej okazji pragniemy podziękować wszystkim, którzy byli z nami przez te wszystkie lata, wspierali nas i obdarzyli nas zaufaniem. Mamy nadzieję, że kolejne lata naszej działalności będą równie owocne ? czego sobie życzymy.

 

10 - lecie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.10 - lecie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 

 

 

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej nagrodzony przez Państwową Inspekcję Pracy w Lublinie

 

Dnia 25 listopada 2016 roku na Zamku Lubelskim w Lublinie miało miejsce uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu i uczestnikom programów prewencyjnych organizowanych przez Państwową Inspekcje Pracy.

Uroczystość zorganizowano pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele : władz lokalnych, wojewódzkich i samorządowych, pracowników służby bhp, społecznych inspektorów pracy,a także pracodawcy wyróżniający się w sferze ochrony pracy. Laureatem konkursu:,,Pracodawca ? organizator pracy bezpiecznej? a zarazem zdobywcą II miejsca w grupie Pracodawców zatrudniających od 51 do 250 pracowników został Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej. Znaleźliśmy się na podium obok firmy  Zakłady Poligraficzne AJG Kraśnik  zdobywcy I miejsca w etapie regionalnym oraz laureata  w etapie ogólnopolskim. Jest to ogromne wyróżnienie dla Zakładu. Sukces tym bardziej cieszy, gdyż jest to zasługa wszystkich pracowników zatrudnionych na różnych stanowiskach, z czego 59 osób ma orzeczenie o niepełnosprawności. Warto było stanąć w szranki konkursowe i zwyciężyć!

Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ w Łęcznej