Miło nam poinformować, że w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej uruchomiliśmy Sztab Akcji Charytatywnej ,, Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" Nr 230 ( Oddział Biura Akcji znajduję się w PCPR), który przeprowadzi przedświąteczną zbiórkę darów. Wolontariuszami zostali niepełnosprawni pracownicy naszego Zakładu, którzy będą brali czynny udział w Wielkiej Zbiórce Ulicznej, która odbędzie się w tym roku 29 listopada 2015r. Pragniemy wspomóc dzieci z najuboższych rodzin - zbierane będą dary w postaci ubrań, zabawek i słodyczy.

Zapraszamy wszystkich do wsparcia naszej akcji.

Z góry serdecznie dziękujemy.

Danuta Grzechnik

Szef sztabu akcji

W listopadzie w siedzibie Zakładu rozpoczął   się cykl szkoleń w ramach projektu organizowanego przez Agencje Rozwoju Społeczno – Gospodarczego we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej pt.: ,, Marzenia, inicjatywa i przedsiębiorczość wymagają wsparcia”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wzrost poziomu wiedzy i umiejętności osób niepełnosprawnych w zakresie bezpiecznego korzystania z usług bankowych, zakładania działalności gospodarczej oraz aktywnego poszukiwania pracy. W ramach projektu pracownicy Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej biorą udział w warsztatach: ,,ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI BEZ BARIER”, ,,Z BANKIEM NA TY” oraz ,,INDYWIDUALNE DORADZTWO W ZAKRESIE AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY I ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”.

 

W dniu 29.X.2015r. Pracownicy i Stażyści Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej uczestniczyli w wizycie studyjnej w Wytwórni Makaronu „Pol-Mak” w Kolonii Ludwin
i w Zakładzie Pracy Chronionej „Alma” w Parczewie ul. Polna 42. Wizyta była zorganizowana w ramach realizowanego Projektu „Równi na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działania 7.4: Niepełnosprawni na rynku pracy. Brały w niej udział głównie osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Prezes Zarządu firmy „Pol-mak” Pan Grzegorz Polak zapoznał uczestników z procesem technologicznym  produkcji makaronu. Firma działa dwadzieścia lat na rynku krajowym i zagranicznym. Specjalizuje się głównie w makaronie tradycyjnym -,,Krajance domowej” i do produkcji używa tylko naturalnych produktów.

Drugim zakładem, który bardzo spodobał się uczestnikom wizyty studyjnej był zakład specjalizujący się w produkcji słodyczy. Uczestnicy mieli szansę spróbować gorących landrynek, czekoladek
i ciasteczek. Gdyby zakład „Alma” znajdował się bliżej, pewnie część osób chciałaby tam pracować, tym bardziej, że zakład jest dostosowany do potrzeb  osób niepełnosprawnych. Wizyta bardzo podobała się wszystkim i produkty zarówno firmy „Alma” jak i „Pol-mak” będą teraz rozpoznawalne wśród innych artykułów przez naszych uczestników wycieczki.  

W dniu 04 września 2015r. pracownicy Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej wraz z opiekunami brali udział w spartakiadzie osób niepełnosprawnych, która corocznie odbywa się na terenie Sanktuarium w Kałkowie – Godowie. Organizowana jest ona we współpracy Stowarzyszenia ,,Przyjacielska Dłoń” oraz Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej i w tym roku wystartowała po raz siódmy pod nazwą ,, Golgota Świętokrzyska”. Spartakiada ma na celu popularyzację sportu wśród osób niepełnosprawnych, jest też, tak bardzo potrzebną, formą rehabilitacji społecznej. Pracownicy PZAZ chętnie uczestniczyli w konkurencjach sportowych, które zostały dobrane tak, by jak największa liczba osób mogła w nich wziąć udział. Był rzut lotką do tarczy, ringo, rozgrywki piłki nożnej i mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych wszyscy świetnie się bawili. W konkurencji dla opiekunów drużyn byliśmy bezkonkurencyjni i z wyjazdu przywieźliśmy złoty medal.

 

8 lipca 2015r. w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej gościła delegacja dziennikarzy z Mołdawii. Wizyta zorganizowana została przez Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii prowadzone przez Fundację Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie we współpracy z Ambasadą RP w Kiszyniowie oraz Stowarzyszeniem Arena Civis z Mołdawii. Dziennikarze zainteresowani byli zasadami funkcjonowania i zarządzania naszą jednostką, która jest w strukturze funkcjonowania Powiatu i jego jednostką organizacyjną, profilem działalności – który przybliżyła Dziennikarzom Dyrektor Zakładu Pani Małgorzata Paprota. Pracownicy chętnie odpowiadali na pytania, opowiadali o warunkach pracy, czynnościach które wykonują na co dzień. Były pamiątkowe zdjęcia, a na zakończenie spotkania goście zaproszeni zostali na poczęstunek, gdzie podano potrawy przygotowane przez pracowników zatrudnionych w Zakładzie. Spotkanie było wspaniałą okazją do zapoznania się z działalnością systemu samorządowego w Polsce, współpracy władz lokalnych z mieszkańcami oraz wspierania lokalnych inicjatyw.

 

Załączniki:
PlikOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (2015-07 - Podziękowanie - Powiatowy Zakłada Aktywności Zawodowej.PDF)2015-07 - Podziękowanie - Powiatowy Zakłada Aktywności Zawodowej.PDF2015-07-30 10:41

 

III FORUM ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Łęczna 19 czerwca 2015r.

 

Dnia 19 czerwca 2015r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej odbyło się III Forum Zakładów Aktywności  Zawodowej. Przybyli na nie zaproszeni goście: Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Pani Aleksandra Warmińska wraz z pracownikami zajmującymi się polityką społeczną i rehabilitacją osób niepełnosprawnych, przedstawiciele Powiatu: Starosta Powiatu Łęczyńskiego Pan Roman Cholewa i Wicestarosta – Pan Dariusz Kowalski, Prezes Ogólnopolskiego Związku Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych przedsiębiorstw Społecznych – Pani Ewa Wójcik, przedstawiciele Zakładów  Aktywności Zawodowej z Zabrza, Słupcy, Bydgoszczy, Stoczka Łukowskiego, Lublina, Puław, Janowa Lubelskiego i Przeorska. Swoją obecnością zaszczycili nas również Pan Marek Czub – Wójt Gminy Stoczek Łukowski i Pani Zofia Żuk – Członek  Rady Nadzorczej PFRON, przedstawiciele tworzącego się ZAZ w Łukowie. Goście po krótkim przywitaniu pojechali na wycieczkę do Lubelskiego Węgla Bogdanka, gdzie zwiedzali strefę C. Następnie w Zakładzie Aktywności Zawodowej odbyła się część merytoryczna  spotkania. Poruszane były na niej kwestie dotyczące działalności  Zakładów Aktywności Zawodowej  w świetle zmieniających się przepisów prawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej i interpretacji rozporządzeń dotyczących ZAZ-ów. Na III Forum ZAZ zostali zaproszeni członkowie Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych. Działalność związku przedstawiła prezes Pani Ewa Wójcik dyrektor Wrocławskiego ZAZ-u. który, powstał aby wspomagać rozwój, chronić prawa
i reprezentować interesy zrzeszonych pracodawców. Związek będzie m.in. prowadzić działania na rzecz rozwoju rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu osób niepełnosprawnych, wpływać na politykę społeczną i ekonomiczną organów władzy publicznej, a także organizować szkolenia i prowadzić doradztwo dla pracodawców. Spotkania takie są zawsze pozytywnie odbierane, gdyż są okazją do wymiany doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk, dają możliwość wypracowania wspólnych stanowisk dotyczących prawidłowego funkcjonowania ZAZ–ów w Polsce
i realizowanej przez nie misji.