III FORUM ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Łęczna 19 czerwca 2015r.

 

Dnia 19 czerwca 2015r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej odbyło się III Forum Zakładów Aktywności  Zawodowej. Przybyli na nie zaproszeni goście: Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Pani Aleksandra Warmińska wraz z pracownikami zajmującymi się polityką społeczną i rehabilitacją osób niepełnosprawnych, przedstawiciele Powiatu: Starosta Powiatu Łęczyńskiego Pan Roman Cholewa i Wicestarosta ? Pan Dariusz Kowalski, Prezes Ogólnopolskiego Związku Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych przedsiębiorstw Społecznych ? Pani Ewa Wójcik, przedstawiciele Zakładów  Aktywności Zawodowej z Zabrza, Słupcy, Bydgoszczy, Stoczka Łukowskiego, Lublina, Puław, Janowa Lubelskiego i Przeorska. Swoją obecnością zaszczycili nas również Pan Marek Czub ? Wójt Gminy Stoczek Łukowski i Pani Zofia Żuk ? Członek  Rady Nadzorczej PFRON, przedstawiciele tworzącego się ZAZ w Łukowie. Goście po krótkim przywitaniu pojechali na wycieczkę do Lubelskiego Węgla Bogdanka, gdzie zwiedzali strefę C. Następnie w Zakładzie Aktywności Zawodowej odbyła się część merytoryczna  spotkania. Poruszane były na niej kwestie dotyczące działalności  Zakładów Aktywności Zawodowej  w świetle zmieniających się przepisów prawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej i interpretacji rozporządzeń dotyczących ZAZ-ów. Na III Forum ZAZ zostali zaproszeni członkowie Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych. Działalność związku przedstawiła prezes Pani Ewa Wójcik dyrektor Wrocławskiego ZAZ-u. który, powstał aby wspomagać rozwój, chronić prawa
i reprezentować interesy zrzeszonych pracodawców. Związek będzie m.in. prowadzić działania na rzecz rozwoju rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu osób niepełnosprawnych, wpływać na politykę społeczną i ekonomiczną organów władzy publicznej, a także organizować szkolenia i prowadzić doradztwo dla pracodawców. Spotkania takie są zawsze pozytywnie odbierane, gdyż są okazją do wymiany doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk, dają możliwość wypracowania wspólnych stanowisk dotyczących prawidłowego funkcjonowania ZAZ?ów w Polsce
i realizowanej przez nie misji.

Informujemy o dodatkowym naborze osób z niepełnosprawnością na kurs ,,Pomocnik kucharza" w wymiarze 96 godzin lekcyjnych organizowany w ramach projektu , ,Równi na rynku pracy".

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie  http://www.zaz.leczna.pl/dz-statutowa/projekty-efs

 

 

 

Miło nam poinformować, ze w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej uruchomiliśmy Sztab Akcji Charytatywnej ,, Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" Nr 59 ( Oddział Biura Akcji znajduję się
w PCPR), który przeprowadzi przedświąteczną zbiórkę darów. Wolontariuszami zostali niepełnosprawni pracownicy naszego Zakładu, którzy będą brali czynny udział w Wielkiej Zbiórce Ulicznej, która odbędzie się w tym roku 23 listopada 2014r. Pragniemy wspomóc dzieci z najuboższych rodzin - zbierane będą dary w postaci ubrań, zabawek i słodyczy.

Zapraszamy wszystkich do wsparcia naszej akcji.

Z góry serdecznie dziękujemy.

Danuta Grzechnik

Szef sztabu akcji

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż wznawiamy nabór kandydatów do udziału w projekcie ?Równi na rynku pracy?.

 

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia (w tym osób zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne), zdolnych do wykonywania zatrudnienia, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie: powiatu lubelskiego (z wyłączeniem miasta Lublin), łęczyńskiego lub lubartowskiego.

W ramach projektu zorganizowane zostaną dodatkowe kursy:

?Piekarz ? cukiernik? dla 3 osób

?Grafika komputerowa? dla 1 osoby

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą w terminie od 31. X.2014 do 7.XI.2014r. w :

  • Biurze Projektu w Lubartowie przy ul. Cmentarnej 10 , tel. 081 855 14 20,
  • w siedzibie ARSG sp. z o.o. Lublinie przy ul. Rynek 7, tel. 081 528 53 02,
  • siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej przy ul. Krasnystawskiej 52 tel. 081 752 29 20.

 

Więcej informacji znajda Państwo tutaj

Zapraszamy do udziału w projekcie

 

W dniu 13 czerwca 2014r. Pracownicy naszego Zakładu wzięli udział w Spartakiadzie Sportowej Osób Niepełnosprawnych ,,Golgota Świętokrzyska 2014" zorganizowanej przez Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie. Odbyła się ona już po raz szósty na terenie Sanktuarium w Kałkowie - Godowie. Miała ona na celu popularyzację sportu wśród osób niepełnosprawnych jako jednej z metod uzyskania większej sprawności fizycznej potrzebnej w życiu codziennym. Konkurencje sportowe były tak dobrane, aby jak największa liczba osób mogła uczestniczyć w zawodach i poczuć smak współzawodnictwa sportowego, doświadczyć radości zwycięstwa czy goryczy porażki. Konkurencje, w których braliśmy udział to: rzut lotką do tarczy, ringo, przeciąganie liny, rzut wałkiem do ciasta, wyścigi w workach czy rozgrywki piłki nożnej. W konkurencji bieg na wózkach zostaliśmy zwycięzcami, zajęliśmy III miejsce zdobywając brązowy medal. Spartakiada była okazją do sprawdzenia swoich możliwości, zarówno indywidualnie jak i grupowo. Organizatorzy zagwarantowali nam moc atrakcji, dużo emocji i niezapomnianych wrażeń w otoczeniu pięknej przyrody.

 

 

 

Dnia 27 listopada 2013r. w Restauracji ,,EMOCJA?, ul. Akacjowa 3 w Łęcznej, odbyło się spotkanie pracodawców z Powiatu Łęczyńskiego z Uczestnikami Projektu ,, Równi na rynku pracy?, realizowanego przez Agencje Rozwoju Społeczno ? Gospodarczego Sp. z  o. o. oraz Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Patronat nad tym przedsięwzięciem objął Starosta Łęczyński Pan Adam Niwiński, patronat medialny ? Dziennik Wschodni. Podczas spotkania osoby niepełnosprawne, będące uczestnikami projektu miały możliwość zaprezentować potencjalnym pracodawcom umiejętności kulinarne, kelnerskie i barmańskie nabyte na szkoleniach, które odbyły się w ramach Projektu. Poruszone zostały również na spotkaniu zagadnienia, jakże ważne dla przyszłych pracodawców chcących zatrudniać osoby niepełnosprawne,  dotyczące dofinansowania z PFRON do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej. Spotkanie uświetnił Teatr ,,Liberum Veto? działający przy Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej przedstawieniem pt.: ,,Marylka?. Na koniec odbył się uroczysty poczęstunek.