Konferencja ,,Upowszechnianie modelu spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne przy Zakładach Aktywności Zawodowej

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/di/84_239_regular_20151021_101958.jpg'
There was a problem loading image 'images/di/84_239_regular_20151021_101958.jpg'
84_239_regular_20151021_101958.jpg

Dnia 21 października 2015r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej odbyła się konferencja na temat tworzenia spółdzielni socjalnych przez osoby prawne przy podmiotach reintegracyjnych takich jak Zakłady Aktywności Zawodowej czy Warsztaty Terapii Zajęciowej. Inicjatorami a także prowadzącymi to spotkanie byli: Pani Renata Nowinowska – Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy, współtwórca Spółdzielni Socjalnej ,,Dobry Adres”, Pani Edyta Antkowiak – Kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi, Pan Krzysztof Błaszczyk – doradca kluczowy i biznesowy, współpracujący z kilkunastoma spółdzielniami socjalnymi osób prawnych,
a także Pani Joanna Żołądkowska – współautorka podręcznika o spółdzielniach socjalnych. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej reprezentowała Pani Małgorzata Mądry, Starostwo Powiatowe w Łęcznej Pan Kazimierz Radko. Na konferencji obecni byli również Dyrektorzy i Kierownicy Zakładów Aktywności Zawodowej Województwa Lubelskiego, Kierownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Spotkanie było okazją do wymiany dobrych praktyk, związanych z zakładaniem spółdzielni socjalnych przez podmioty reintegracji społecznej, budowaniem partnerstwa wokół spółdzielni socjalnej – na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Poprzez tworzenie spółdzielni socjalnych osoby zagrożone wykluczeniem społecznym mają szansę na powrót do aktywnego życia społecznego. Spółdzielnie Socjalne powstające przy ZAZ
są kontynuacją procesu rehabilitacji rozpoczętej w ZAZ, szansą dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do powrotu na rynek pracy. Spółdzielnie Socjalne osób prawnych dają możliwość stabilnego rozwoju ekonomii społecznej w danym regionie, są rozszerzeniem miejsc pracy m.in.: dla osób niepełnosprawnych i szansą na lepsze życie. Prelegenci przedstawili dobre przykłady Spółdzielni Socjalnych utworzonych z pracowników ZAZ i z uczestników WTZ w Polsce.

 

© 2020 Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej