Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023

 

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej uhonorowany prestiżową nagrodą Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w kategorii „Najlepszy pracodawca” konkursu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023”.

W dniach 13- 14.06.2023r. w siedzibie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie, odbyło się 7. Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej, podczas którego ogłoszono wyniki VI edycji krajowego konkursu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023”.

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej jako laureat, zajął zaszczytne I miejsce w kategorii „Najlepszy pracodawca”.

Konkurs miał na celu wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych, propagujących idee spójności i solidarności społecznej.

PZAZ w Łęcznej angażuje się w realizację misji społecznej jaką jest reintegracja, rehabilitacja zawodowa, jednocześnie prowadząc działalność ekonomiczną w zakresie przygotowywania całodziennego wyżywienia dla placówek opieki zdrowotnej, zbiorowego 
żywienia placówek oświatowych z uwzględnieniem diet i kaloryczności, prowadzenia barku w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej oraz świadczenia usług cateringowych i wypieku tortów i ciast.

Praca w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej pomaga osobom z niepełnosprawnościami w poprawie ich samopoczucia, integracji społecznej, rozwoju umiejętności, zdolności zarobków i pełnieniu ról społecznych.
Tworzymy nową grupę zawodową, budujemy sieć wsparcia społecznego i sami dla siebie jesteśmy grupą samopomocową.

Nagroda jest zwieńczeniem pracy wszystkich pracowników PZAZ w Łęcznej, którzy swoją postawą i zaangażowaniem przyczynili się do tego osiągnięcia.

Dziękujemy kapitule- Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, BGK- Bank Gospodarstwa Krajowego, OWES Fundacji Nowy Staw z Lublina, wszystkim którzy nas wspierali i wspierają, Zarządowi Powiatu Łęczyńskiego za odważne decyzje w sprawach ekonomii społecznej.

Gratulujemy wszystkim nominowanym w Konkursie i zapewniamy, że otrzymana nagroda stanowi dla nas motywację do dalszej pracy i inspirację do podejmowania kolejnych innowacyjnych inicjatyw w dziedzinie ekonomii społecznej.