Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej zatrudnia 87 osób z czego 2/3 stanowią osoby z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zakład rozpoczął działalność 21 grudnia 2006 r. i mieści się w budynku Szpitala Powiatowego przy ulicy Krasnystawskiej 52. Powiat Łęczyński jako założyciel Zakładu, środki na jego utworzenie i dofinansowanie działalności otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubelskiego. Początki były trudne, gdyż jest to jeden z nielicznych zakładów tego typu w Polsce. Z perspektywy czasu wiem, że powstanie zakładu było trafną inwestycją gospodarczą ale nie tylko, było działaniem wspierającym osoby, które pozostawały bez zatrudnienia i nie miały szans na znalezienie miejsca pracy ze względu na poważane problemy zdrowotne.

Podstawowym zadaniem zakładu jest rehabilitacja zawodowa, medyczna i społeczna. Zakład prowadzi działalność gastronomiczną. Obecnie przygotowujemy całodzienne wyżywienie dla pacjentów szpitala, zakładów opiekuńczo-leczniczych, szkół i innych placówek. Ponadto organizujemy bankiety i przyjęcia na terenie PZAZ, świadczymy usługi cateringowe w lokalnym środowisku. Pozyskaliśmy stałych klientów. Nasze wyroby kulinarne cieszą się dużym zainteresowaniem. Ale nie tylko gastronomia jest naszą mocną stroną. Słynne są już w okolicy torty i ciasta wypiekane przez nasz zakład. W budynku szpitala natomiast mieści się nasz barek oferując dania gorące i zimne do spożycia na miejscu, czy na wynos.

Równolegle z pracą zawodową osób niepełnosprawnych realizujemy program rehabilitacyjny z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i predyspozycji pracowników. Najważniejsze to udział w turnusie rehabilitacyjnym, rehabilitacja lecznicza (zabiegi fizykoterapii i kinezyterapii), gimnastyka korekcyjna. Inne formy rehabilitacji prowadzone przez PZAZ to: terapia indywidualna i grupowa, terapia zajęciowa, pogadanki, zajęcia edukacyjne, udzielanie wsparcia psychicznego, socjalnego i społecznego. 

Ale nie samą pracą człowiek żyje! Uczestniczymy w imprezach organizowanych na terenie naszego powiatu. Ponadto organizujemy imprezy o charakterze integracyjno ? rekreacyjnym.

Tworzymy nową grupę zawodową, budujemy sieć wsparcia społecznego i sami dla siebie jesteśmy grupą samopomocową. Swoimi marzeniami sięgamy daleko w przyszłość. Mamy nadzieje że przetrwamy na obecnym rynku pracy.

Podjęcie pracy w PZAZ przez osoby niepełnosprawne w wielu przypadkach odmieniło ich życie. Wystarczy na nich popatrzeć i z nimi porozmawiać.

Zapraszamy! Małgorzata Paprota