Jedzenie to przyjemność i różnorodność smaków.

Bazując na kilkunastoletnim doświadczeniu naszej firmy oferujemy usługi gastronomiczne o najwyższym standardzie. Udoskonalając bazę wyposażenia i rozszerzając grono zadowolonych klientów realizujemy zamówienia o różnorodnym charakterze m.in.: obsługa imprez firmowych, okolicznościowych, indywidualnych dla klienta. Gotujemy z pasją i ze smakiem. Zapraszamy do współpracy.

Odpowiedzialność biznesowa to odpowiedzialność za drugiego człowieka. Kierując się tą ideą wspieramy i zatrudniamy osoby niepełnosprawne stwarzając przyjazne i komfortowe warunki pracy. Gotujemy z pasją i smakiem. Angażujemy w działanie.

Jako jedyny zakład w powiecie angażujemy w działanie i aktywność zawodową osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Stwarzamy możliwość odkrycia własnych zdolności i rozwoju potencjału pracowników w warunkach w pełni dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podejmujemy działania mające na celu:

  • poznanie zdolności, możliwości fizycznych, umysłowych i manualnych pracownika niepełnosprawnego,
  • dostosowanie warunków pracy do możliwości pracownika,
  • wyposażenie stanowiska pracy w odpowiedni sprzęt ułatwiający wykonywanie czynności,
  • nauka i opieka bezpośrednia nad osobą niepełnosprawną na stanowisku pracy,
  • nadzór podczas pracy,
  • nabywanie nowych umiejętności praktycznych przez pracowników,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia, kursy, doradztwo zawodowe,
  • poszukiwanie ofert pracy na otwartym rynku dla osób zatrudnionych w zakładzie.

Wspieramy rozwój. Stawiamy wyzwanie. Angażujemy w działanie.