To trzeci Lodołamacz w historii Zakładu.

26 września 2022r. w Krakowie reprezentujący PZAZ w Łęcznej pracownicy mieli zaszczyt uczestniczyć w lubelskiej, podkarpackiej, małopolskiej i podlaskiej Regionalnej Gali XVII Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2022, podczas której nagrodzeni zostali  pracodawcy wyróżniający się na tle regionu pod względem dostępności i rozwiązań przyjaznych osobom niepełnosprawnym.
Już sama nominacja przez Lubelski Urząd Wojewódzki oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie jest dla Zakładu wielką nobilitacją, a tytuł laureata i zajęcie II miejsca w kategorii Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa ogromnym uhonorowaniem.
Od 2006r. nasz PZAZ kruszy lody na rynku pracy, zatrudniając i rehabilitując osoby niepełnosprawne przy wsparciu samorządu województwa, powiatu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i przede wszystkim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dziękujemy, gratulujemy wszystkim nominowanym w Konkursie i mamy nadzieję, że słowa Świętego Jana Pawła II będą nieodłącznie przyświecać w dalszych działaniach:

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Link do całej fotorelacji z wydarzenia:
https://popon.pl/fotorelacja-z-lubelskiej-malopolskiej-podkarpackiej-podlaskiej-regionalnej-gali-xvii-
edycji-konkursu-lodolamacze-2022-26-wrzesnia-2022-r-krakow/