Rekrutacja do projektu

Rozpoczynamy rekrutację do projektu pt. „Kamienie milowe w rehabilitacji społeczno-€“ gospodarczej osób z niepełnosprawnością”, z którego mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością zamieszkałe na terenie Powiatu Łęczyńskiego

W ramach projektu oferujemy m.in. szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych w branży gastronomicznej oraz usługach prania chemicznego a także płatne staże zawodowe w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej lub na otwartym rynku pracy.

Nabór formularzy zgłoszeniowych prowadzony jest od 10 do 24 stycznia 2017r.

 Regulamin  rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami dostępny jest tutaj:  http://arsg.lublin.pl/projekty/kamienie-milowe-w-rehabilitacji-spoleczno-gospodarczej-osob-z-niepelnosprawnoscia/http://arsg.lublin.pl/projekty/kamienie-milowe-w-rehabilitacji-spoleczno-gospodarczej-osob-z-niepelnosprawnoscia/

zakładka „Dokumenty do pobrania”.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w  siedzibie Powiatowego Zakładu  Aktywności Zawodowej w Łęcznej przy ul. Krasnystawskiej 52.

Zapraszamy

 

© 2020 Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej