Projekt:,,Kamienie milowe w rehabilitacji społeczno - zawodowej osób z niepełnosprawnością."

Bezpłatne szkolenia dla osób z niepełnosprawnością.

Od 1 stycznia 2017r. rozpoczynamy realizację projektu „Kamienie milowe w rehabilitacji społeczno - zawodowej osób z niepełnosprawnością” skierowanego do osób
z niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie powiatu łęczyńskiego.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia przygotowujące do pracy w gastronomii lub pralniach chemicznych oraz płatne staże.

Projekt realizowany w partnerstwie z Agencją Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Więcej informacji wkrótce na naszej stronie internetowej.

http://arsg.lublin.pl/projekty/kamienie-milowe-w-rehabilitacji-spoleczno-gospodarczej-osob-z-niepelnosprawnoscia/

  image001.png

© 2020 Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej