Podstawy prawne

 

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.(Tekst jednolity, ujednolicony przez Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz.721)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej( Dz. U. z 2012r.  poz. 850)

© 2020 Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej