Dnia 10.06.2022 r w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej odbyło się szkolenie Pierwsza pomoc przedmedyczna organizowane przez Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie, w którym brali udział pracownicy PZAZ
Celem kursu było nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego.
Uczestnicy szkolenia podnieśli poziom swoich kompetencji. Potrafią prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia. Posiadają umiejętności, by udzielić pomocy doraźnej w różnych urazach, chociażby omdleniach czy oparzeniach. Identyfikują się z zasadami bezpieczeństwa na miejscu wypadku zachowując przy tym własne bezpieczeństwo. Poczuwają się do odpowiedzialności za podjęcie działań ratowniczych na miejscu wypadku zgodnie z obowiązującą podstawą prawną.