W dniu 17 września 2012r. odbyła się w Rzeszowie gala finałowa regionalnego, podkarpacko ? lubelskiego etapu konkursu Lodołomacze 2012r. W obecności przedstawicieli władz regionalnych i parlamentarzystów nagrodzono firmy i osoby, które dbając o rozwój firm stwarzają jednocześnie osobom niepełnosprawnym równe szanse podjęcia pracy. Miło nam jest poinformować, że w kategorii zatrudnienie chronione Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej zajął drugie miejsce i odebrał srebrny medal. Jesteśmy dumni z tak dużego wyróżnienia. Cieszymy się, ze nasze wysiłki na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych zostały docenione i spotkały się z ogólną aprobatą. Motywuje nas to dalszej pracy i angażowania się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych.