W listopadzie w siedzibie Zakładu rozpoczął   się cykl szkoleń w ramach projektu organizowanego przez Agencje Rozwoju Społeczno ? Gospodarczego we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej pt.: ,, Marzenia, inicjatywa i przedsiębiorczość wymagają wsparcia?, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wzrost poziomu wiedzy i umiejętności osób niepełnosprawnych w zakresie bezpiecznego korzystania z usług bankowych, zakładania działalności gospodarczej oraz aktywnego poszukiwania pracy. W ramach projektu pracownicy Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej biorą udział w warsztatach: ,,ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI BEZ BARIER?, ,,Z BANKIEM NA TY? oraz ,,INDYWIDUALNE DORADZTWO W ZAKRESIE AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY I ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ?.