Rekrutacja na bezpłatne szkolenie "Piekarz" dla osób z niepełnosprawnościami – Łęczna

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenie "Piekarz" realizowane w ramach projektu pt. "Drogowskaz – program reintegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej osób z niepełnosprawnościami", z którego mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością zamieszkałe na terenie powiatu łęczyńskiego.

Po szkoleniu oferujemy płatny staż zawodowe w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

Nabór formularzy zgłoszeniowych prowadzony jest w terminie od 22 grudnia 2021r. do skutecznego zrekrutowania 8 osób spełniających wymagania formalne określone w Regulaminie  rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Regulamin  rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami dostępny jest tutaj, zakładka „Dokumenty do pobrania”.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Powiatowym Zakładzie  Aktywności Zawodowej  w Łęcznej ul. Krasnystawska 52