Projekt pt. ?Równi na rynku pracy? realizowany jest przez Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej w partnerstwie z Agencją Rozwoju Społeczno - Gospodarczego sp. o.o.

- projekt zakończony

 

Projekt pt. ?Równi na rynku pracy? realizowany jest przez Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej w partnerstwie z Agencją Rozwoju Społeczno - Gospodarczego sp. o.o. na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie Okres realizacji projektu: 01.04.2013 r. do 30.11.2015 r. Główny cel projektu to wykształcenie postaw samodzielności i aktywności, ocena zdolności do pracy oraz analiza predyspozycji zawodowych, uzdolnień i zainteresowań umożliwiających wybór odpowiedniej ścieżki zawodowej 49 UP (29 kobiet) do 30.11.2015r.Grupa docelowa Projekt skierowany jest wyłącznie do osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia (w tym osób zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne) zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie: powiatu lubelskiego (z wyłączeniem miasta Lublin), powiatu łęczyńskiego lub lubartowskiego.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia: opracowanie IPD ? obowiązkowe dla wszystkich  pośrednictwo pracy ? obowiązkowe dla wszystkich UP,wsparcie psychologiczne ? w zależności od potrzeb,warsztaty doradztwa grupowego ? obowiązkowe dla wszystkich UP. Kursy umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych:

 1. Pracownik/ca administracyjno ? biurowy/a (100 godz.) - nabór zakończony
 2. Kelner/ka ? barman/ka (148 godz.) - nabór zakończony
 3. Kurs małej gastronomii (148 godz.) - nabór zakończony
 4. Florystyka ? dekoracja stołów (148 godz.) - nabór zakończony
 5. Piekarz - cukiernik (160 godz.) - nabór zakończony
 6. Grafika komputerowa (40 godz.) - nabór zakończony
 7. Pomocnik Kucharza (96 godzin)
 • adaptacja w środowisku pracy oraz aktywizacji społecznej i kulturalnej UP,
 • płatne staże ? obowiązkowe dla wszystkich UP.
 • skierowanie do pracy w ZAZ w Łęcznej ? wsparcie skierowane dla wybranej grupy UP.

Uczestnikom projektu zapewnione zostaną:

 • stypendium szkoleniowe,
 • zwrot kosztów dojazdu za szkolenia,
 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne,

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty:

Partner Projektu

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej

ul. Krasnystawskiej 52, 21-010 Łęczna

tel. 81 752 29 20

lub

Biuro Projektu

Agencja Rozwoju Społeczno ? Gospodarczego sp. z o.o.

ul. Cmentarna 10, 21-100 Lubartów

tel. 81 855 14 20

lub

Al. Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna

tel. 81 752 22 66

 

Do pobrania:

 

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - tekst jednolity z dnia 19.06.2015r.

2. Formularz zgłoszeniowy wraz z obowiązkowymi załącznikami

3. Dodatkowe załączniki związane z samodzielnym pozyskaniem Pracodawcy

4. Zgłoszenie wolnego miejsca stażu ? DLA PRACODAWCÓW

 

 

 

Projekt "Równi na rynku pracy" współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej

Działanie 7.4: Niepełnosprawni na rynku pracy

 

UEEFS      KAPITAL