Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu typu kombi-van dla potrzeb Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

Modyfikacja zapytania ofertowego.

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT:

 Informacja o wyborze oferty.