Sukcesywne dostawy artykułów chemii gospodarczej i opakowań do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Pytania i odpowiedzi I do zapytania ofertowego.

Pytania i odpowiedzi II do zapytania ofertowego