Zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej wg podziału na 3 zadania:

1) zadanie nr 1 artykuły spożywcze

2) zadanie nr 2 pieczywo

3) zadanie nr 3 artykuły mleczarskie