W dniu 24.09.2016 r. gościliśmy w naszym Zakładzie redaktorów Radia Lublin. Wizyta związana była z nagraniem ,,Kalejdoskopu regionalnego?, który powstał w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego pod nazwą ,,Ekonomia Społeczna ? drogowskaz rozwoju Społecznego?, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. W ramach tego projektu powstał reportaż pt.: ,,Rozjaśnić niebo? o Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej, do wysłuchania którego zaprasza autorka ? Pani Czesława Borowik ? redaktor Radia Lublin.

 ,,Pragnę zwyciężyć
lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć
niech będę dzielny w swym wysiłku"

 

W dniu 28 września 2016r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Milejowie było organizatorem "V OLIMPIADY RÓWNYCH SZANS". Wydarzenie miało miejsce w Szkole Podstawowej w Łańcuchowie. Uczestnicy olimpiady brali udział w konkurencjach sportowych przygotowanych  przez organizatora. Celem imprezy  było promowanie aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych. W konkurencjach  sportowych wzięły udział drużyny z:  PZAZ Łęczna, WTZ Janowica, Szkoły Podstawowej w Łańcuchowie, ŚDS Świdnik, ŚDS Milejów, WTZ Mełgiew, ŚDS Sawin, ŚDS Łęczna, WTZ Świdnik, POW "Stacja Świdnik 2", POW "Przystań" Włodawa. Każda jednostka wytypowała po jednej drużynie, w  której było po pięciu uczestników. Drużyny te następnie rywalizowały ze sobą w poszczególnych konkurencjach takich jak: kręgle fińskie, bieg przełajowy z kijem hokejowym, rzut do celu, bieg z przeszkodami. Olimpiada było świetną okazją do integracji osób niepełnosprawnych, wspomagania rozwoju osób  z niepełnosprawnością intelektualną przez zapewnienie im udziału w treningach i współzawodnictwie sportowym. Ważnym aspektem w organizacji tego typu imprez jest zwiększenie świadomości społecznej poprzez szerzenie wiedzy na temat możliwości osób z tą formą  niepełnosprawności.Pracownicy Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej pięknie reprezentowali nasz Zakład na zawodach. Chętnie i pełni zapału brali udział we wszystkich konkursowych konkurencjach, walcząc o miejsce na podium. Były dyplomy, medale i drobne upominki. Uśmiechnięci, zadowoleni i dumni a przede wszystkim pozytywnie zmotywowani zostali wszyscy uczestnicy. Gratulujemy sukcesu i pragniemy podziękować za zaproszenie i udział w tak ważnej dla naszych pracowników i udanej imprezie.  

,,Super Lodołamacz 2016”

W Rzeszowie rozstrzygnięto 11 regionalną edycje Konkursu ,,Lodołamacze 2016.? Statuetka przyznawana jest co roku pracodawcom, instytucjom i organizacjom tworzącym odpowiednie warunki pracy dla osób niepełnosprawnych. Po raz kolejny Kapituła Konkursu Regionu Podkarpacko ? Lubelskiego wyróżniła Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej  przyznając nam tytuł ,,Super Lodołamacza 2016?, za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.

- Sukces duży, jednak to nie pierwsze wyróżnienie dla działającego od 10 lat Zakładu, który zatrudnia kilkudziesięciu pracowników niepełnosprawnych ? mówi Dyrektor Małgorzata Paprota.

- Bardzo cieszymy się z tego tytułu. To zwieńczenie naszej działalności i sukces wszystkich pracowników ? dodaje.

To już drugi Lodołamacz w naszej dziesięcioletniej działalności -  w 2012r. zajęliśmy II miejsce w konkursie. Cieszymy się wszyscy, że nasze działania zostały docenione przez jury konkursu. Z nową energią wkraczamy  w kolejne dziesięciolecia.

Targi Ekonomii Społecznej - Lublin 2016

 

22 czerwca 2016r. na placu przed Trybunałem Koronnym odbyły się Targi Ekonomii Społecznej, którego organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Głównym celem przedsięwzięcia jest promocja idei przedsiębiorczości społecznej. Podczas targów prezentowane były wyroby i produkty wytwarzane przez podmioty ekonomii społecznej. Wystawcami były Spółdzielnie Socjalne, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej z Lubelszczyzny. Prezentowane wyroby rękodzielnicze, materiały drukarskie, wyroby garmażeryjne i ciasto oraz upominki można było oglądać, degustować bądź nabyć za symboliczną opłatą. Równolegle na scenie odbywały się prezentacje, występy i konkursy. Przedstawiciele załogi ZAZ  w Łęcznej byli również uczestnikami tego wydarzenia godnie reprezentując i reklamując działalność zakładu. Aktywnie włączyli się w przebieg całego programu, który był bogaty i atrakcyjny.

 

                                                                                       Bożena Kędra

 

 

 

Konferencja

W dniu 16 czerwca 2016r. pracownicy PZAZ wzięli udział w konferencji na temat: ,,Funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w Powiecie Łęczyńskim?. Organizatorem konferencji była Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych powołana przez Starostę Powiatu Łęczyńskiego Pana Romana Cholewę. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestnikom przybliżony został  instytucjonalny system wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych. Z wielkim zainteresowaniem uczestnicy konferencji wysłuchali Pana Jana Arczewskiego, który prowadzi ogólnopolski telefon zaufania  dla osób niepełnosprawnych. Przybliżył on problemy z jakimi najczęściej dzwonią anonimowo osoby potrzebujące. Pomimo niepełnosprawności Pan Jan jest aktywny społecznie i dodatkowo pisze wiersze. Konferencja miała na celu zapoczątkowanie cyklu spotkań, w których będą poruszane tematy związane z problemami codziennymi osób niepełnosprawnych, jak również składane propozycje  co do możliwości ulepszenia rozwiązań systemowych.

 

                                                                               Małgorzata Paprota