8 lipca 2015r. w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej gościła delegacja dziennikarzy z Mołdawii. Wizyta zorganizowana została przez Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii prowadzone przez Fundację Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie we współpracy z Ambasadą RP w Kiszyniowie oraz Stowarzyszeniem Arena Civis z Mołdawii. Dziennikarze zainteresowani byli zasadami funkcjonowania i zarządzania naszą jednostką, która jest w strukturze funkcjonowania Powiatu i jego jednostką organizacyjną, profilem działalności ? który przybliżyła Dziennikarzom Dyrektor Zakładu Pani Małgorzata Paprota. Pracownicy chętnie odpowiadali na pytania, opowiadali o warunkach pracy, czynnościach które wykonują na co dzień. Były pamiątkowe zdjęcia, a na zakończenie spotkania goście zaproszeni zostali na poczęstunek, gdzie podano potrawy przygotowane przez pracowników zatrudnionych w Zakładzie. Spotkanie było wspaniałą okazją do zapoznania się z działalnością systemu samorządowego w Polsce, współpracy władz lokalnych z mieszkańcami oraz wspierania lokalnych inicjatyw.

 

 

III FORUM ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Łęczna 19 czerwca 2015r.

 

Dnia 19 czerwca 2015r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej odbyło się III Forum Zakładów Aktywności  Zawodowej. Przybyli na nie zaproszeni goście: Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Pani Aleksandra Warmińska wraz z pracownikami zajmującymi się polityką społeczną i rehabilitacją osób niepełnosprawnych, przedstawiciele Powiatu: Starosta Powiatu Łęczyńskiego Pan Roman Cholewa i Wicestarosta ? Pan Dariusz Kowalski, Prezes Ogólnopolskiego Związku Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych przedsiębiorstw Społecznych ? Pani Ewa Wójcik, przedstawiciele Zakładów  Aktywności Zawodowej z Zabrza, Słupcy, Bydgoszczy, Stoczka Łukowskiego, Lublina, Puław, Janowa Lubelskiego i Przeorska. Swoją obecnością zaszczycili nas również Pan Marek Czub ? Wójt Gminy Stoczek Łukowski i Pani Zofia Żuk ? Członek  Rady Nadzorczej PFRON, przedstawiciele tworzącego się ZAZ w Łukowie. Goście po krótkim przywitaniu pojechali na wycieczkę do Lubelskiego Węgla Bogdanka, gdzie zwiedzali strefę C. Następnie w Zakładzie Aktywności Zawodowej odbyła się część merytoryczna  spotkania. Poruszane były na niej kwestie dotyczące działalności  Zakładów Aktywności Zawodowej  w świetle zmieniających się przepisów prawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej i interpretacji rozporządzeń dotyczących ZAZ-ów. Na III Forum ZAZ zostali zaproszeni członkowie Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych. Działalność związku przedstawiła prezes Pani Ewa Wójcik dyrektor Wrocławskiego ZAZ-u. który, powstał aby wspomagać rozwój, chronić prawa
i reprezentować interesy zrzeszonych pracodawców. Związek będzie m.in. prowadzić działania na rzecz rozwoju rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu osób niepełnosprawnych, wpływać na politykę społeczną i ekonomiczną organów władzy publicznej, a także organizować szkolenia i prowadzić doradztwo dla pracodawców. Spotkania takie są zawsze pozytywnie odbierane, gdyż są okazją do wymiany doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk, dają możliwość wypracowania wspólnych stanowisk dotyczących prawidłowego funkcjonowania ZAZ?ów w Polsce
i realizowanej przez nie misji.

Informujemy o dodatkowym naborze osób z niepełnosprawnością na kurs ,,Pomocnik kucharza" w wymiarze 96 godzin lekcyjnych organizowany w ramach projektu , ,Równi na rynku pracy".

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie  http://www.zaz.leczna.pl/dz-statutowa/projekty-efs

 

 

 

Miło nam poinformować, ze w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej uruchomiliśmy Sztab Akcji Charytatywnej ,, Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" Nr 59 ( Oddział Biura Akcji znajduję się
w PCPR), który przeprowadzi przedświąteczną zbiórkę darów. Wolontariuszami zostali niepełnosprawni pracownicy naszego Zakładu, którzy będą brali czynny udział w Wielkiej Zbiórce Ulicznej, która odbędzie się w tym roku 23 listopada 2014r. Pragniemy wspomóc dzieci z najuboższych rodzin - zbierane będą dary w postaci ubrań, zabawek i słodyczy.

Zapraszamy wszystkich do wsparcia naszej akcji.

Z góry serdecznie dziękujemy.

Danuta Grzechnik

Szef sztabu akcji

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż wznawiamy nabór kandydatów do udziału w projekcie ?Równi na rynku pracy?.

 

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia (w tym osób zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne), zdolnych do wykonywania zatrudnienia, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie: powiatu lubelskiego (z wyłączeniem miasta Lublin), łęczyńskiego lub lubartowskiego.

W ramach projektu zorganizowane zostaną dodatkowe kursy:

?Piekarz ? cukiernik? dla 3 osób

?Grafika komputerowa? dla 1 osoby

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą w terminie od 31. X.2014 do 7.XI.2014r. w :

  • Biurze Projektu w Lubartowie przy ul. Cmentarnej 10 , tel. 081 855 14 20,
  • w siedzibie ARSG sp. z o.o. Lublinie przy ul. Rynek 7, tel. 081 528 53 02,
  • siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej przy ul. Krasnystawskiej 52 tel. 081 752 29 20.

 

Więcej informacji znajda Państwo tutaj

Zapraszamy do udziału w projekcie