Nad właściwym żywieniem naszych klientów czuwa w zakładzie specjalista dietetyk. Przygotowujemy posiłki zgodnie z zasadami żywienia uwzględniając prawidłowe normy dla poszczególnych grup ludności oraz zasadami dietetyki. Specjalizujemy się w przygotowywaniu diet w różnych schorzeniach: cukrzyca, otyłość, wrzody żołądka, niewydolność nerek, itp.

Jadłospisy układamy w opracowaniu o indywidualne potrzeby pacjenta, oprócz przestrzegania właściwych zaleceń dotyczących ich składu oraz sposobu przygotowywania potraw, uwzględniamy upodobania smakowe i przyzwyczajenia chorego.

Podstawową zasadą jest żywienie zgodne z zalecanymi normami żywienia w zależności od wieku, płci, aktywności fizycznej oraz stanów fizjologicznych. Planujemy jadłospisy dla dzieci w wieku szkolnym i młodzieży, osób dorosłych, kobiet i mężczyzn po 60 roku życia, ludzi w wieku podeszłym, pracowników fizycznych.

Potrawy dietetyczne są przez nasz zakład bardzo starannie przygotowywane, z przestrzeganiem dozwolonych sposobów sporządzania. Przygotowywanie odbywa się zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami higieny a gotowe posiłki wydawane są natychmiast do spożycia.

Wdrażanie systemu HACCP w naszym zakładzie rozpoczęło się w 2007r.

HACCP to metoda zapewnienia bezpieczeństwa żywności, który opiera się przede wszystkim na zapobieganiu zagrożeniom.

Polega ona na zidentyfikowaniu miejsc, w których mogą pojawić się niebezpieczeństwa i odpowiednim zareagowaniu, jeśli zagrożenie wystąpi. Warto zwrócić uwagę, że HACCP to system polegający na samokontroli.

System ten jest systemem przyjaznym i korzystnym zarówno dla konsumenta, jak i dla zakładu. Konsument zyskuje pewność, że spożywana przez niego żywność jest całkowicie bezpieczna. PZAZ ma wprowadzoną Dobrą Praktykę Higieniczną i Dobrą Praktykę Produkcyjną, które są warunkiem wstępnym, żeby wprowadzić system HACCP.

Wszyscy pracownicy są szkoleni na bieżąco z Dobrej Praktyki Higienicznej jak i Dobrej Praktyki Produkcyjnej. Szkolenia te przeprowadzają renomowane firmy zewnętrzne oraz według harmonogramu prowadzone są szkolenia wewnętrzne.

Dzięki szkoleniom nasi pracownicy mają wysoką świadomość zagrożeń w procesie technologicznym. Wszyscy pracownicy postępują zgodnie z procedurami zawartymi w Dobrej Praktyce Higienicznej jak i Dobrej Praktyce Produkcyjnej.

Od 2007r jesteśmy stale kontrolowani przez Powiatową Inspekcję Sanitarną oraz przez Wojewódzka Inspekcję Sanitarną. Stopień świadomości i kwalifikacji zawodowych pracowników, jak również sukcesywne, systematyczne ich doskonalenie zawodowe stanowią podstawę systemu w PZAZ. Nie zwalnia nas to jednak z zaprzestania nad doskonaleniem systemu. Wszyscy pracownicy czują się odpowiedzialni za właściwe utrzymanie systemu HACCP w zakładzie.