Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej zdobył III miejsce w konkursie ,,Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” w 2022r. w kategorii Pracodawców zatrudniających od 50 do 249 pracowników.

Uroczysta Gala wręczenia nagród miała miejsce 10 listopada 2022r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych, wojewódzkich i samorządowych, pracowników służby BHP, społecznych inspektorów pracy, a także pracodawców wyróżniających się w sferze ochrony pracy.

 – Dziękujemy serdecznie Kapitule konkursu za przyznanie nam III miejsca w konkursie. To dla nas ogromny zaszczyt znaleźć się w gronie laureatów konkursu. Cieszymy się, że doceniono nasze działania i wysiłek. Takie wyróżnienie jeszcze bardziej motywuje nas do działania, żeby praca w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej była komfortowa i bezpieczna.- mówiła dyrektor PZAZ w Łęcznej Danuta Grzechnik.

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej  w Łęcznej kontynuuje  rekrutację do projektu pt. "Drogowskaz - program reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej osób z niepełnosprawnościami", z którego mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością zamieszkałe na terenie powiatu łęczyńskiego

W ramach projektu oferujemy m.in. szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych w branży gastronomicznej a także płatne staże zawodowe w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

Nabór formularzy zgłoszeniowych prowadzony jest w terminie do 18 listopada 2022r.

Regulamin  rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami dostępny jest tutaj:  https://www.lfr.lublin.pl/projekty/drogowskaz/

zakładka "Dokumenty do pobrania".

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w  siedzibie Powiatowego Zakładu  Aktywności Zawodowej w Łęcznej przy ul. Krasnystawskiej 52.

Zapraszamy!

W dniu 14 października 2022r. Lubelska Kapituła Certyfikująca przyznała Powiatowemu Zakładowi Aktywności Zawodowej w Łęcznej  ponownie Certyfikat " Zakup Prospołeczny".

Używanie Znaku jest gwarancją wysokiej jakości świadczonych usług i sprzedawanych produktów wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego. Daje klientom możliwość dokonywania społecznie użytecznych wyborów konsumenckich, które wpływają na poprawę sytuacji życiowej osób potrzebujących, dotkniętych niepełnosprawnością.

Jako Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej rehabilitujemy osoby niepełnosprawne i uczymy je pracować, dobrze pracować. Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym łączącym elementy biznesu z wrażliwością społeczną.

Z dużym przeświadczeniem możemy podkreślić, że od 2017 roku wspomagamy proces budowania społeczeństwa obywatelskiego.

To trzeci Lodołamacz w historii Zakładu.

26 września 2022r. w Krakowie reprezentujący PZAZ w Łęcznej pracownicy mieli zaszczyt uczestniczyć w lubelskiej, podkarpackiej, małopolskiej i podlaskiej Regionalnej Gali XVII Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2022, podczas której nagrodzeni zostali  pracodawcy wyróżniający się na tle regionu pod względem dostępności i rozwiązań przyjaznych osobom niepełnosprawnym.
Już sama nominacja przez Lubelski Urząd Wojewódzki oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie jest dla Zakładu wielką nobilitacją, a tytuł laureata i zajęcie II miejsca w kategorii Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa ogromnym uhonorowaniem.
Od 2006r. nasz PZAZ kruszy lody na rynku pracy, zatrudniając i rehabilitując osoby niepełnosprawne przy wsparciu samorządu województwa, powiatu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i przede wszystkim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dziękujemy, gratulujemy wszystkim nominowanym w Konkursie i mamy nadzieję, że słowa Świętego Jana Pawła II będą nieodłącznie przyświecać w dalszych działaniach:

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Link do całej fotorelacji z wydarzenia:
https://popon.pl/fotorelacja-z-lubelskiej-malopolskiej-podkarpackiej-podlaskiej-regionalnej-gali-xvii-
edycji-konkursu-lodolamacze-2022-26-wrzesnia-2022-r-krakow/

Dnia 21 września 2022r w Szkole Podstawowej w Łańcuchowie odbyła się „IX Olimpiada Równych Szans Milejów 2022” ,której Organizatorem było Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Milejowie. Drużyna z Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w pięcioosobowym składzie stanęła do sportowej rywalizacji w dyscyplinach tj.: rzut do celu, bieg na czas, sztafeta oraz strzał do bramki. Głównym celem imprezy było promowanie aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych i ich integrację. Dzięki sportowej rywalizacji uczestnicy doświadczyli pozytywnych emocji, odnieśli swoje małe sukcesy. Szczęśliwi i zadowoleni odbierali wręczane  im podziękowania, medale i dyplomy.

Dziękujemy Organizatorom za zaproszenie, a pracownikom PZAZ za udział i reprezentację Zakładu.